Tuesday, May 8, 2007

KATA-KATA NASIHAT IBNU QAYYIM


Di dalam hati manusia ada kekusutan dan tidak akan
terurai kecuali menerima kehendak Allah swt.
Di dalam hati manusia ada keganasan dan tidak akan
hilang kecuali berjinak dengan dengan Allah swt
Di dalam hati manusia ada kesedihan dan tidak akan
hilang kecuali seronok mengenali Allah swt
Di dalam hati manusia ada kegelisahan dan tidak akan
tenang damai kecuali berlindung, bertemu dan berjumpa
denganNya
Di dalam hati manusia ada penyesalan dan tidak akan
padam kecuali redha dengan suruhan dan laranganNya
serta qadha dan qadarNya serta kesenantiasaan sabar
sehingga menemuiNya
Di dalam hati manusia ada hajat dan tidak akan
terbendung kecuali kecintaan kepadaNya dan bermohon
kepadaNya.
Kesentiasaan berzikir kepadaNya adalah keikhlasan
sebenar kepadaNya. . . . . . Andai dunia dan isinya
diberikan kepada manusia masih tidak lagi dapat
membendunghajat hati sihamba itu.
Wassalam

No comments:

my little kids..farhan syahmi & firas syafi...

Lilypie Breastfeeding PicLilypie Breastfeeding Ticker Lilypie 3rd Birthday PicLilypie 3rd Birthday Ticker